Εξοπλισμός

 

H Steelburner παρέχει για τα μηχανήματά της, πληθώρα προεραιτικών επιλογών οι οποίες έχουν στόχο την πλήρη τελική εναρμόνιση του επιλεγμένου μηχανήματος με τις ενδεχόμενες ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

 

drill

Κεφαλή Διάτρησης

software

Λογισμικό

tube

Κοπή Σωλήνων

bevel

Διάταξη Διαγώνιας Κοπής

filtration

Σύστημα Φίλτρων Εξαερισμού

water

Τραπέζια Νερού

 

tube     Κοπή Σωλήνων

 

Παράλληλα με την επίπεδη κοπή, προαιρετικά είναι δυνατή επιπλέον η κοπή σωλήνων. Από το σύστημα Atlas light έως και το Atlas + μπορεί να σχεδιαστεί σταθμός κοπής τόσο κυκλικών όσο και τετραγωνικών διατομών, προσαρμοσμένος στις εκάστοτε ανάγκες.

 

tube

 

bevel
bevel     Διάταξη Διαγώνιας Κοπής

 

Διάταξη διαγώνιας κοπής μπορεί προαιρετικά να εξοπλίσει τα συστήματα Atlas και Atlas +. Χειροκίνητη ρύθμιση της γωνίας κοπής για του πυρσούς της φλογοκοπής αλλά κα πλήρως αυτόματη κεφαλή 5 αξόνων για τους πυρσούς κοπής πλάσματος υψηλής ευκρίνειας.

 

drill     Κεφαλή Διάτρησης

 

Επιπλέον κεφαλή με μηχανή διάτρησης μπορεί να εγκατασταθεί στα μηχανήματα της σειράς Atlas + ώστε να είναι δυνατή η διάτρηση του υλικού με ακρίβεια όπου απαιτείται. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτική διάτρηση στην αρχή της κοπής με πλάσμα, όταν δεν είναι αποδεκτός ο κρατήρας που δημιουργείται από το πλάσμα κατά το ξετρύπημα.

 

Drill

 

water
water     Τραπέζια Νερού

 

Τα μηχανήματά μας είναι δυνατόν να εξοπλιστούν με τραπέζια νερού. Είναι μία αποδοτική λύση για καθαρό εργασιακό περιβάλλον χωρίς καπνό ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει χώρος για ανεμιστήρες, φίλτρα και αεραγωγούς εξαερισμού. Εάν η πηγή πλάσματος υποστηρίζει κοπή μέσα στο νερό, τότε επιπλέον η στάθμη του νερού είναι ρυθμιζόμενη. Με την κοπή μέσα στο νερό, η ζώνη υπερθέρμανσης και η τελική παραμόρφωση του υλικού κατά τη κοπή περιορίζεται.

 

software     Λογισμικό

 

Ποικιλία λογισμικών υπάρχουν για όλα τα μέλη της οικογένειας Atlas. Η κάθε επιλογή διαθέτει αυτές τις δυνατότητες που είναι ικανές να απογειώσουν την παραγωγικότητα κάθε επιχείρησης. Αυτόματη τακτοποίηση, διαχείριση πολλαπλών τεμαχίων και βιβλιοθήκη υλικών είναι μερικές από τις πάμπολλες δυνατότητες. Λογισμικό παραμετρικής σχεδίασης αεραγωγών είναι επίσης διαθέσιμο.

 

software

 

filtration
filtration     Σύστημα Φίλτρων Εξαερισμού

 

Είναι δυνατή η τοποθέτηση ειδικών φίλτρων στον εξαερισμό των τραπεζιών κοπής προκειμένου να διατηρηθεί η ατμόσφαιρα στον χώρο εργασίας καθαρή. Τα φίλτρα διαθέτουν διαχωριστή σκόνης στην είσοδο και φιλτροφυσίγγια που συγκρατούν σωματίδια διαμέτρου 1 μm. Είναι κατάλληλα τόσο για κοπή με πλάσμα όσο και φλογοκοπή.