Υπηρεσίες

 

Steelburner offers a wide range of accessories that can fine tune the selected machine to each companies special needs and therefore make the investment more thorough.

 

inspectionsLarge

Έλεγχος & Συντήρηση

consulting

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

retrofit

Αναβάθμιση παλαιών μηχανημάτων

training

Προγράμματα εκπαίδευσης

 

Έλεγχος & Συντήρηση

 

Στη Steelburner γνωρίζουμε πολύ καλά τη σημασία που έχει να διατηρήσουμε το μηχάνημά σας σε αποδοτική λειτουργία για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα. Γιαυτό προσφέρουμε πλάνο προληπτικού ελέγχου και συντήρησης για όλα τα μηχανήματά μας τόσο για τη περίοδο εγγύησης όσο και για τη περίοδο μετά από το πέρας αυτής. Οι ειδικά εκπαιδευμένοι μηχανικοί μας, αναλαμβάνουν να επιθεωρήσουν και να συνστηρήσουν το μηχάνημά σας ώστε αυτό να λειτουργεί με ακρίβεια και ασφάλεια για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάτημα.

 

Inpsections

 

light

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

Αποστολή μας είναι να οδηγήσουμε τον πελάτη στη σωστή κατεύθυνση ώστε τελικά να κάνει τη σωστή επένδυση βασιζόμενος στην πολυετή εμπειρία μας. Παρέχουμε επίδειξη των μηχανημάτων μας σε πραγματικές συνθήκες και προσπαθούμε σε συνεργασία με τον πελάτη να παρέχουμε τη βέλτιστη λύση για τις σημερινές και τις αυριανές του ανάγκες. Αρχή μας είναι ότι το περισσότερο δεν είναι απαραίτητα το καλύτερο.

 

Αναβάθμιση παλαιών μηχανημάτων

 

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις αναβάθμισης παλαιών μηχανημάτων και αναλαμβάνουμε να ενσωματώσουμε νέες τεχνολογίας σε αυτά. Μεταξύ άλλων, οι αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν:

  • Βελτίωση της κατασκευής
  • Αναβάθμιση στα συστήματα κίνησης
  • Αναβάθμιση στο CNC και το τερματικό ελέγχου
  • Εγκατάσταση σωστών λύσεων απορρόφησης καπναερίων
  • Αναβάθμιση στα λογισμικά
  • Αναβάθμιση στης πηγές και τους πυρσούς κοπής.

Τα μηχανήματα στα οποία κάνουμε αναβαθμίσεις φέρουν εγγύηση για τα νέα εξαρτήματα και μπορούν να ενταχθούν σε κάποιο πλάνο προγραμματισμένης επιθεώρησης και συντήρησης ώστε να επιμηκυνθεί ακόμα περισσότερο ο χόνος ζωής τους.

 

retrofiting

 

training

Προγράμματα εκπαίδευσης

 

Η Steelburner παρέχει πλήρη προγράμματα εκαπαίδευσης του προσωπικού των πελατών της. Τα προγράμματα εκπαίδευσης περιλαμβάνουν εκπαίδευση στη χρήση, τη συντήρηση, την ασφάλεια και τις διαδικασίες βελτίωσης της κοπής για κάθε ένα από τα μηχανήματα.